VERPLICHTINGEN voor 11 MEI

Détails

  • ONZE RAADGEVINGEN voor schoenenwinkels, lederzaken en schoenmakers

    “Hoe heropenen we onze winkels in alle veiligheid voor uw klanten, voor uw personeel en voor uzelf?”

    U mag dus uw schoenenwinkel, lederwarenzaak en schoenmakerij heropenen vanaf volgende maandag 11 mei, maar niet om het even hoe. Een reeks basisregels om de klanten te ontvangen werd vastgelegd, waarbij men er moet rekening mee houden dat men vrij is nog verder te gaan. Wat voor iedereen geldt, is het eerbiedigen van de sociale afstand, zijnde 1,5 meter tussen iedere persoon. Markeringen op de vloer, borden, affiches en posters zullen hiervoor worden aangebracht. Het aantal klanten in de winkel wordt beperkt tot 1 per 10m². De winkeliers moeten bij de ingang van de winkel het maximaal aantal toegelaten klanten aanduiden. In de mate van het mogelijke, moet de klant alleen komen (Nota: een kind kan dus voor 1 persoon gerekend worden, zie verder: kinderwinkels). Elektronische betaling wordt aanbevolen maar niet verplicht. Het dragen van een mondmasker is algemeen van toepassing voor alle personeelsleden, maar niet verplicht voor de klanten (Nota: als het dragen van mondmaskers verplicht wordt voor de klanten, moet de baas er gratis ter beschikking stellen van de klanten die er geen hebben). De winkels moeten grondig gereinigd worden en hydroalcoholische gel wordt ter beschikking gesteld van de klanten bij de ingang. Ook voor het personeel moet dit aanwezig zijn.

    Schoenwinkels: het wordt aanbevolen het assortiment in de rekken (! zelfbedieningsrekken) eventueel te sluiten voor de klanten. Indien mogelijk wordt aanbevolen eenrichtingsverkeer in de winkel te organiseren, en een aparte ingang en uitgang te voorzien als de winkelinrichting het toelaat. Indien het kan, de winkel dusdanig organiseren dat de doorgangen breder zijn en een plexiglas scherm voorzien aan de kassa. Net zoals voor de kledingzaken wordt aan de eigenaar gevraagd – zonder dat dit verplicht is – handschoenen ter beschikking te stellen van de klanten die daar om vragen. Schoenen die zijn aangepast, maar niet verkocht, worden niet onmiddellijk, maar pas ‘s anderendaags terug in de verkoop gebracht. Voor de kinderwinkels: de Federatie raadt aan het aantal personen met kinderen te beperken, door slechts één persoon met kinderen toe te laten in een kleine winkel, of wanneer men het kind als een volwassene beschouwt, hiervoor ook 10 m² te voorzien, wat meebrengt dat de volgende familie buiten moet wachten. Een kinderwinkel of een winkel met een zone voor kinderen moet daar alle speelgoed, knuffels of voorwerpen die besmet kunnen worden, wegnemen.

    Schoenmakerijen: hiervoor gelden dezelfde maatregelen als hierboven: 1 klant per 10 m². Uw Federatie raadt u aan de schoenen goed geopend te laten staan gedurende 48 uur, alvorens deze te behandelen, indien mogelijk in een goed verluchte ruimte. We raden aan om naast het mondmasker, ook handschoenen te dragen bij ontvangst of teruggave van de artikelen aan de klant. Duid goed aan, bij de ingang van de schoenmakerij, dat de schoenen moeten proper zijn op het ogenblik van de afgifte. Voor zij die gevestigd zijn in handelscentra bestaan er specifieke instructies voor de doorstroming van het publiek in de winkelgangen, om samenscholingen van personen te vermijden, maar de hogervermelde verplichtingen gelden van bij het binnenkomen van uw winkel.