4 OP 10 STARTERS ZIJN VROUWEN

Détails

  • Vrouwen storten zich steeds vaker op het ondernemerschap .

    In 2020 waren 4 op de 10 startende zelstandigen vrouwen. Dan blijkt uit cijfers van hr-dienstengroep Liantis , die het onderzoek deed naar aanleiding van Internationale Vrouwendag (8 maart) . Opvallend: in het tweede kwaartval van vorig jaar zetten beduidend minder vrouwen de stap . Dat komt wellicht omdat ze vaak klezen voor contactberoepen, zoals kapster, schoonheidsspecialiste of verpleegkunde, en door de coronacrisis kwamen die onder druk te staan.

    Van alle vrouwen die begonnen als zelfstandige, deed 42 % dat in bijberoep.

    "We merken dat meer vrouwelijke ondernemers daarvoor kiezen omdat dat volgens hen soms makkelijker te combineren valt met de zorg voor kinderen" , zegt Karel Van den Eynde van Liantis. " Veel mensen denken nog dat zelfstandigen slecht social verzekerd zijn. Dat klopt niet meer . Het sociaal statuut is sterk uitgebreid: zo zijn er ook heel wat maatregelen die het gezinsleven kunnen ondersteunen , denk maar aan gratis dienstencheques bij de geboorte van een kind of de vrijstelling van sociale bijdragen voor de periode na de bevalling" (HLN 8/3/2021)